pristigti

pristigti
short

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pristigti — 1 pristìgti intr. 1. M, Š, LL301, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ pritrūkti: Pristigaũ šieno pavasarį J. Pristigom grūdų duonai J.Jabl. Kai pristiñgam duonos, einam skolyt Krs. Pristigsì – ateik, duosiu, tik nevok Mlt. Baigiam pristìgt ir lašinių Krs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pristigti — 2 pristìgti intr. 1. nurimti: Pristìgčiau šaukusi, jei neskaudėtų Šauk. 2. privargti: Pristìgo arkliai, į kalną traukdami Šauk. stigti; nustigti; pastigti; pristigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pristigti — pristi̇̀gti vksm. Dárbui pabai̇̃gti pristigaũ vãlios …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • dastigti — 1 ×dastìgti (hibr.) intr. Ck pristigti, pritrūkti: Dastìgo pavasarį pašaro Dglš. stigti; apstigti; dastigti; nustigti; pastigti; pristigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apstigti — 1 apstìgti intr. Š, Rtr, KŽ; M truputį pritrūkti: Apstigaũ šieno Ds. Su valgiu apstigo vakar Ktk. Jau apstìgom malkos Tvr. Šiemet visi aplinkiniai šulniai [v]andenio apstìgo Ad. Gal jau valgyt mergiotė apstìgo? Dbk. Rūteles skyniau, vainiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptrūkti — intr. Rtr 1. B, Sut, Srj aplink įtrūkti, įplyšti, įskilti: Aptrūko aludė SD228. Bačka aptrūko N. Pakšt – ir aptrūko aplink visą [graižas] Lp. Mūsų kaminas nuo šalčio aptrūko Ds. Čia nedaugį aptrūkę (apie dviračio ventilį) Btrm. 2. KŽ, LzŽ, Dv… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išmušti — išmùšti, ìšmuša, ìšmušė 1. tr. ištrenkti smūgiu ką laikomą ar kur besilaikantį: Darbininkai išmuša jam revolverį iš rankų ir veržiasi kieman J.Bil. Staiga jo peilį, kuriuo jis karbuoja suolą, kažkas išmuša iš nagų P.Cvir. Paukšt ir išmùšo man …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nustigti — 1 nustìgti intr. neturėti: Anas [miškelis] pavadinimo nustìgęs Sug. stigti; apstigti; dastigti; nustigti; pastigti; pristigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nustigti — 2 nustìgti 1. Š, Varn žr. 1 nustygti 1: Tu nenustingì, t. y. nenustovi J. Nustìk, pasėdėk ramiai! DūnŽ. Ką čia vieto[je] nenustingì Up. Nenustingì kaip šuo nekaukęs Jrb. Jaunas žmogus vis negalia nustìgt namie Vdžg. Ko nenustygsti, ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nustokti — nustõkti intr., tr. K, NdŽ, OGLII324, Rsn; CII12,703, N 1. prarasti, netekti: Pasilpstu, nusisyliju, sylos nustokstu, netenku R230, MŽ307. Nustokstu B. Nustokęs B. Žmonės savo namų ir pastogių nustoko Pš. Aš visko nustokau, čia turu vargti Kin.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nutrūkti — intr. Rtr, DŽ; L 1. R, MŽI298, K, N, Dgč, Aps, Grv, Švnč, Nm, Krž; Bdr atsidalyti, perplyšti pusiau, pertrūkti: Virvė nutrūko pusiau J. Nutrūko raikštis tempiamas NdŽ. Su tuo akminiu par tą virvę suplakiau – nutrūko Kl. Naginės, kad nutrùks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”